Valpeanalyse

Hva er en valpeanalyse?
I denne analysen får du svar på hva den enkelte unike valpen trenger, for å bli en så harmonisk hund som mulig. En valpeanalyse er ingen test, men en analyse hvor valpens funksjoner blir vurdert. Dvs hvor mye eller lite en valp har av de ulike funksjonene sine. Dette blir utført for å finne rett valp til riktig eier og oppdretter får en helhetsvurdering av sitt kull.

Denne analysen er utarbeidet av Major Randulf Gimre med utgangspunkt i Funksjons Analysen for voksne hunder. Eric har fått denne stafettpinne av Randulf Gimre og arbeider videre med den.

Dette er en analyse som ikke «trykker» valpen. Her er ingen smerter for valpen i denne analysen. Valpen viser seg selv gjennom lek og det er viktig at valpen er avreagert før vi starter neste moment i analysen.

Se menyen under for mer info om hver del av Valpeanalysen

Valpens vilje og evne til å ta kontakt med fremmede mennesker. Valpens lyst til å samle en flokk,oppsøke forsvunnet flokkmedlem. Jaktlek/kamplek med mennesker.

Valpens lyst til jakt. Valpens lyst til å søke opp et jaktbytte, evne til å finne et jaktbytte.

Valpens evne til å konsentrere seg og gjennomføre en påbegynt handling, muligheten for riktig svar(handling mot opplevelse). Valpens evne til å oppnå balanse ved sterke, overraskende påvirkninger.

Valpens årvåkenhet og registreringsevne, undersøkelseslyst ved påvirkninger i omgivelsene.

Valpens vilje til å holde stand ved reelle eller antatte farer.

I jakt og undersøking.

Valpens reaksjon ved lydpåvirkning.

SOLA HUNDESENTER

Valpeanalyse

I denne analysen får du svar på hva den enkelte unike valpen trenger, for å bli en så harmonisk hund som mulig. En valpeanalyse er ingen test, men en analyse hvor valpens funksjoner blir vurdert. Dvs hvor mye eller lite en valp har av de ulike funkjsonene sine. Dette blir utført for å finne rett valp til riktig eier og oppdretter får en helhetsvurdering av sitt kull.

LES MER OM VALPEANALYSE
SOLA HUNDESENTER

Dagsenter/Hundesenter

Sola Hundesenter finner du i Tananger. Vi har ett ca 900 kvadratmeter stort lokale. Her har vi stor innendørshall for trening og lek. Vi har oppstallingsrom hvor hundene får sin tiltrengte hvile og fred. I tillegg har Sola Hundesenter ett 4 mål stort uteområde. Her får hundene leke og jobbe slik at de beholder sin balanse.

LES MER
SOLA HUNDESENTER

Problemhunder

MÅLET: Løse problemene og utfordringene du har med din hund.
Ingen har like problemer så jeg jobber ut ifra den enkeltes individuelle behov hund som menneske.

LES MER OM PROBLEMHUNDER