OM SOLA HUNDESENTER

Sola Hundesenter AS ble startet for å bedre hunders levevilkår. Fokuset er jobb, lek og fri.
Jobbe med hundene, som f.eks. tur, søksarbeid, spille fotball med dem eller ta dem på sparkesykkel.
Lek, er sosial omgang med andre hunder. Det er som et friminutt, da vår jobb er at leken ikke blir for voldsom.
Hvile trenger vi alle for å beholde balansen, det får hundene i hver sitt avlukke der de kan slappe av i trygge omgivelser.
Visjonen er at hunder og mennesker skal hjelpe hverandre. Grunnlegger Eric kunne ikke være i den jobben han hadde pga øresus (tinnitus), men ønsket heller ikke å bli ufør. Da kom ideen om å skape en arbeidsplass som ikke tok hensyn til hørselsskaden hans.
Etter en ombygging av et drivhus så åpnet hundedagsenteret i September 2015.
Dagsenteret startet opp med 10 hunder i uken dette økte raskt til 60 hunder ved utgangen av 2016.
Vårt hovedmål er å gi hundene god dyrevelferd når mennesket er på jobb. Vi forsøker etter beste evne å ivareta både hund og eier, slik begge kan bli flinkere til å forstå hverandre.
Vi har også hunder med små og store utfordringer som nyter godt av å være i dagsenteret . Der får de gode sosiale ferdigheter, med et mangfold av raser, i trygge rammer.
Dette gjelder også for mennesker. Vi tar inn mennesker, i alle aldre, på arbeidstrening. Mennesker som av ulike årsaker har havnet på utsiden av arbeidslivet. Da er det hundene som hjelper mennesket til å finne tilbake til seg selv, slik at de igjen kan klare å være i jobb.
Vi i Sola Hundesenter AS har fokus på å være gode rollemodeller for kundene sine hunder. Den beste måten å forklare det på, er at vi bruker foreldrerollen. Grensesetting som i en barnehage med tobeinte. Hundene må også lære innestemme og utestemme så de får gode regler å forholde seg til. Vi videreformidler dette til eierne og gir dem hjemmelekser som vil bedre hund og eiers relasjon. Vi ønsker å hjelpe eier til å bli en trygg og god rollemodell for sin hund. Selv om vi har stor kunnskap allerede,  så lærer hundene oss noe hver eneste dag som vi kan videreformidle til eiere og kursdeltakere.

Husk ALLE hunder er ulike og vi behandler dem etter hva de kan og hva de trenger.

Eric G. Sandvold

Daglig leder og instruktør

Dette er Eric. Han har erfaring siden 1990 med hunder generelt. Han har en brennende interesse for hundens adferd og dens mental utvikling.

“Jeg har hatt gleden av å fått tatt del i kunnskap fra en av Norges fremste hoder på adferd og mentalitet, Major Randulf Gimre. Her står samarbeid og det enkelte individ i sentrum.
Jeg er medeier i Kennel Tangterr, som har oppdrett av Irish Softcoated Wheaten terrier siden 1994 og etterhvert også Belgisk Fårehund,Tervueren. Mottoet for oppdrettet har alltid vært: En balansert hund i en frisk kropp.”

I 2009 startet han NKK’s utdanningløp mot Mentalbeskriver (dommer)og Karatertest-dommer på hund, hvor han fikk sin godkjenning som Beskriver og Test dommer våren 2012.

Han er primus motor for hundesenteret og har de senere årene utdannet seg innen etologi ved NMBU. Eric er også instruktør for Rødekors sitt “Besøksvenn Hund” program.

De siste årene har han hjulpet mange eiere med deres hundeproblem/problemhund med meget gode resultater. Se gjerne anmeldelser på Facebook.

Monika Larsen

Medarbeider

Monika er en av våre medarbeidere som møter deg når du kommer til dagsenteret vårt og hun er også hjelpeinstruktør på våre kurs . Hun begynte hos oss i 2018. Hun er oppvokst med hund og har selv 2 hunder en Jack Russel terrier som heter Milo og en jaktlabrador som heter Aron. Hun liker å bruke hundene sine i Spor , Feltsøk , lydighet , smeller og Rundering . Gikk på Øksnevad VGs

Grete Kristin Natterøy

Medarbeider

Grete Kristin har vært en del av Dagsenter-teamet hos Sola Hundesenter siden august 2019. Oppvokst med og hatt interessen for trening med dyr siden hun var 9 år gammel, da trente sin kanin, Susi. Hun fikk sin første hund da hun var 13 år, og har hatt hund siden. Har hatt 2 stk bichon frisè. I dag har hun to eurasier,Tasha og Luna, og en bruksschæfer, Tikaani. Hun trener mange ulike sporter der hunden får brukt nesen; rundering, spor, smeller, feltsøk etc.
Om kort tid er hun ferdig med instruktørutdanning hos Fjellanger Hundesenter. Hun vi da også være en av våre instruktører.  Veien videre blir å utdanne seg mer innen søkshund.
Grete Kristin: “Det er viktig for meg at alle hundene i dagsenteret har det godt og blir sett. Sjølv om me har mange hunder av samme rase, så er dei ulike individ. Det er kjekt å kunne tilby hundene ulike aktiviteter, men det er like viktig at dei får ro når dei har behov for det. Helse og stell av dyr har alltid stått mitt hjerta nært.”
Grete Kristin er også utdannet automatiker.

Hilde T. Mæland

Administrasjon og instruktør

Hilde jobber mye i kulissene med det administrative. I tillegg er hun instruktør på blandt annet Valpe-kursene og søk-kursene. Hun har hatt hund fra hun var 11 år og startet som hjelpeintruktør i Norsk Retriever klubb i en alder av 13. LP konkurranser og brukshundtreninge har tatt mye av tiden. Oppdretter siden 1993 av Irish Softcoated Wheaten terrier og senere også Tervueren. Det har vært et liv med hunder. Pr idag har hun sammen med Eric Sandvold, 2 tervueren. De lyder navnene Tempi og Accio.