Valpeanalyse

Målet med analysen er å gi den enkelte valpekjøper den informasjonen en trenger for å få en harmonisk voksen hund.


Hva er en valpeanalyse?

Denne analysen er utarbeidet av Mjor Randulf Gimre med utgngspunkt i Funksjons Analysen for voksne hunder. Eric har fått denne staffetpinnen av Randulf Gimre og arbeider videre med den. En valpeanalyse er en analyse hvor valpens funksjoner blir analysert. dvs hvor mye eller lite en valp har av de ulike funkjsonene, dette blir utført for å finne rett valp til riktig eier og oppdretter får en helhetsvurdering av sitt kull.

Dette er en analyse som ikke «trykker» valpen. Her er ingen smerter for valpen i denne analysen. Valpen viser seg selv gjennom lek og det er viktig at valpen er avreagert før vi starter neste moment i analysen.
Se menyen på høyre side for mer info om hver del av Valpeanalysen.

 

 

 

 

 

Beskrivelse av analyse

 • Sosial funksjon

  Valpens vilje og evne til å ta kontakt med fremmede mennesker. Valpens lyst til å samle en flokk,oppsøke forsvunnet flokkmedlem. Jaktlek/kamplek med mennesker.
 • Jaktfunksjon

  Valpens lyst til jakt. Valpens lyst til å søke opp et jaktbytte, evne til å finne et jaktbytte.
 • Nervekonstitusjon

  Valpens evne til å konsentrere seg og gjennomføre en påbegynt handling, muligheten for riktig svar(handling mot opplevelse). Valpens evne til å oppnå balanse ved sterke, overraskende påvirkninger.
 • Nygjerrighet

  Valpens årvåkenhet og registreringsevne, undersøkelseslyst ved påvirkninger i omgivelsene.
 • Mot

  Valpens vilje til å holde stand ved reelle eller antatte farer.
 • Halsvillighet

  I jakt og undersøking.
 • Lydfølsomhet

  Valpens reaksjon ved lydpåvirkning.