BOOKING AV UTEOMRÅDET

Mulighet for bruk av uteområdet til private. Inngjerdet utmark på 3 mål som kan brukes til lek, moro og trening. Her har du din egen tid, der du selv bestemmer og ingen kan forstyrre deg og hunden(-ne). Hundene kan løpe fritt inne på det inngjerdede området.

Priser uteområdet

  • 1 stk familie/husstand/person og deres hunder 60,- pr 30 min
  • 2 stk familier/ husstander og deres hunder, 120,- pr 30 min
  • 3 stk familier/ husstander og deres hunder 180,- pr 30 min
  • Gruppe. fra og med 4 stk familie/ husstander og deres hunder 240,- pr 30 min

Når du godkjenner reservasjon, godtar du også reglene for bruk av området:
Alle skal plukke opp bæsjen etter sine hunder, og kaste dem i restavfallsdunken ved inngangsdøren. Avfallsdunkene i uteområdet skal ikke inneholde plast. Respektere dem som kommer etter deg og være ute av område når din tid er over. Inngang og parkering er kameraovervåkning. Regelbrudd vil føre til utestengelse og økonomisk ansvar.