ProblemhunderProblemhund eller hundeproblem ?

MÅLET: Løse problemene og utfordringene du har med din hund.

Ingen har like problemer så jeg jobber ut ifra den enkeltes individuelle behov

hund som menneske.

1750 kr
Konsultasjon
  • Problemløsing
  • Hjelp på stedet