Seminar: Samspill, Balanse og Atferd

Foredragsholder/ Instruktør: Eric G Sandvold

Nye problemstillinger hvert seminar, da det er nye individer og ekvipasjer som deltar.
Det finns store forskjeller mellom ulike hundeindivider, det kan nok alle som hatt flere enn en hund bekrefte. Hunder reagerer ulikt i samme situation, til tross for att de utsettes for samme stimuli. De har helt enkelt ulike personligheter. 1044417_670140369666035_2043959392_nInnlærningsprinsippene for hvordan dyr lærer er forlengst relativt klarlagte. Likefullt kommer hundenes personlighetstyper och personlighetstrekk til å påvirke hvor godt våre ulike metoder fungerer. Bare for at innlærningsprinsippene er like, så er ikke det ensbetydende med at det ikke finnes ulike metoder. Under denne dagen fokuserer vi på å trene opp våre evner til å lese og til en viss grad tolke hunder for å lettere kunna tilpasse treningen etter det individ vi har. Vi lærer oss også å se om hunden er motivert for oppgaven eller ukonsentrert på grunn av fysiske og sosiale faktorer i sine omgivelser. Forskning har vist at hunder har unike evner til å forstå og tolke våre signaler. Det ville nesten være rart om 15000 års felles samhandling og utvikling ikke har påvirket oss til å bli like dyktige på å forstå hundene våre. Dessuten er det både morsomt og spennende å observere og forsøke forstå hvorfor hundene oppfører seg som de gjør.

Se Kurs kalenderen eller Facebook

Program
09.30 Presentasjon av deltagere og instruktør
09.45 Teori – Hunder VS Ulver – Lederskap/læreren
10.30 Praktisk øvelse – Lek
11.30 Teori – stress og opphisselse

12.30 Lunsj – enkel varm lunsj inkludert.

13.30 Teori –
14.30 Praksis – Problemløsning
16.00 Kaffepause
16.10 Teori – hva er aggresjon
ca 17.30 Avslutning

Pris med hund (6 stk, først til mølla….): 1500,-
Pris tilskuer: 1000,-

Påmelding, fyll ut skjema