Tankene skal ut!!!

For å få begynne med dekke inne i drivhuset og plannering av parkeringsplass, må det fjernes noen digre tanker som står inne i senteret og utenfor.

IMG_0182_2IMG_0178_2

IMG_0171

Totalt 4 tanker skal fjernes fra området. Først må de tømmes for innhold ( parafin og vann el.l). Så må de løsnes fra underlag og andre tilkoplinger. Det som følger er at de må ut, og opp på henger. Tankene og all metall som ligger rundt på omradet blir kjørt til Metallgjennvinning i Risavika. Eric har pr dags dato flyttet ca 3,5 tonn metall opp på hengeren, og er stolt av det!

IMG_1388

Legg igjen en beskjed