Hva er sosialisering ?

Mange hundeiere, og kanskje de fleste slik jeg har inntrykk av, tror at sosialisering handler om at hunden skal få hilse på flest mulig hunder og mennesker. Dette er en stor misforståelse.

Her er en beskrivelse av begrepet sosialisering:

Sosialisering er en prosess der medlemmer av et samfunn lærer seg sin sosiale rolle og samhandling med andre individer(som ikke handler om lek med hunder).

Sosialiseringen er prosessen hvor hunden tar opp alt den lærer på tiden fra den fødes til den dør.

Sosialisering lærer hunden å fungere i et samfunn hvor den får kjennskap til de regler som det forventes at den skal følge.

Et av sosialiseringens mål er at den enkelte hund skal bli en god «samfunnsborger». Det å kunne skille på rett og galt er en viktig del av sosialiseringen, hvorav reglene forteller hunden hvordan den skal oppføre seg i en gitt situasjon.

Å bryte reglene kan medføre sanksjoner, noe som kan bety både positive og negative reaksjoner på oppførsel.

En positiv reaksjon kan bety belønning/ros for god oppførsel mens den negative reaksjonen kan være en form for straff, feks. fravær av belønning/ros m.m.

Det er utelukkende hundeføreren som har den største påvirkningskraften på hundens sosialisering og dermed har denne også ansvaret for at hunden kan oppføre seg ute i samfunnet.

Det er derfor ingen god idè at hundekurs inneholder en øvelse som betyr at hundene skal ha en «lekestund» for å sosialiseres med andre hunder. Dette har ingenting med sosialisering  gjøre og kan gi føreren problemer senere ved at hunden har høyere forventninger til lek med/hilseing på andre hunder fremfor å følge hundeførerens regler.

Førere som lar valpen hilse uhemmet på andre hunder i oppveksten får ofte de største problemene ved møtesituasjoner med andre hunder. Når hunden blir eldre og føreren skal stramme inn på reglene for oppførsel ved passeringer(fordi det begynner å bli slitsomt med en en tyngre hund som vil hilse på alt og alle, ikke minst også for andre mennesker og hunder) så skapes det en frustrasjon hos hunden som kan utvikle seg til en annen type utagering. Den sosiale atferden gr da over til negativ utagering i form for det som føreren opplever som aggresjon.

På et dressurkurs skal hunden konsentere seg om føreren, ikke andre hunder. Hvis hunden, på kurs, får en forventning om at den skal leke med andre hunder får man nøyaktig det samme problemet som nevnt ovenfor, altså en hund som ikke er interessert i å jobbe med føreren men som kun er opptatt av andre hunder. Derav også frustrasjon.

Utagering i form av aggresjon kommer av helt andre grunner enn at hunden ikke har fått hilse/leke med andre hunder.

  1. Dorthe Lundell

    Kjempe bra 🙂 denne deler jeg